უფლებადამცველთა სამხრეთკავკასიური ქსელი


ძებნა საიტზე
წინ
ანგარიში ადამიანის უფლებეის შესახებ სომხეთში
[12.02.2010]
ეს ინფორმაცია ხელმისაცვდომის ინგლისურად.
Copyright © 2009 - 2024 | All Rights Reserved