უფლებადამცველთა სამხრეთკავკასიური ქსელი


ძებნა საიტზე
წინ
სომხეთი: ქვეყანა გაეროში განხილვის ობიექტი ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული მდგომარეობის გამო ხდება
[01.07.2010]
ფონდ ადამიანის უფლებათა სახლის ინფორმაციით გაეროს ადამიანის უფლებათა აპარატი დაინტერესებულია სომხეთში ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული მდგომარეობით: მაისში საყოველთაო პერიოდული განხილვის შემდეგ, უფლებადამცველებზე გაეროს სპეციალური მომხსენებელი ქვეყანას ეწვია. თვითნებურ დაკავებებზე გაეროს სამუშაო ჯგუფი გეგმავს ანალოგიურ ვიზიტს, ხოლო წამების წინააღმდეგ გაეროს კომიტეტი ასევე მოახდენს ქვეყნის განხილვას.

სრული ვერსია  www.humanrightshouse.org
Copyright © 2009 - 2024 | All Rights Reserved