უფლებადამცველთა სამხრეთკავკასიური ქსელი


ძებნა საიტზე
წინ
ადამიანის უფლებათა ცენტრი აქვეყნებს 2010 წლის ანგარიშს საქართველოში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ
[11.03.2011]
ადამიანის უფლებათა ცენტრი აქვეყნებს 2010 წლის ანგარიშს საქართველოში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ, რომელიც ძირითადად, წარმოადგენს ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ 2010 წელს განხორციელებული საქმიანობის მოკლე აღწერილობას. ანგარიში ასევე ეყრდნობა თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის, სახალხო დამცველის, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სხვა პარტნიორი არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობას. იგი ეხება ქვეყნის დემოკრატიული ტრანზიციის დინამიკასთან დაკავშირებულ ძირითად პრობლემებს და აჩვენებს, რომ ძალაუფლების ეფექტური აღსრულება ამჟამინდელი მთავრობის მიერ გამოიყენება არა შემაშფოთებელი ტენდენციების აღმოსაფხვრელად ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების სფეროში, არამედ, ხშირ შემთხვევებში, მმართველი ელიტის პოზიციების გასაძლიერებლად. იხილეთ ვრცლად 

Copyright © 2009 - 2024 | All Rights Reserved